Olika utbildningsvägar

Inom serviceteknik finns det mycket olika inriktningar. Men oavsett vilken typ av servicetekniker man vill bli så finns det utbildningar som passar. Här nedan följer en kort sammanställning över de olika utbildningsvägarna till servicetekniker i Örebro.

Om man vill bli elektriker så finns det flera olika utbildningsvägar. Man kan gå en allmän teknisk gymnasieutbildning, en yrkesutbildning eller en kombinerad gymnasie- och yrkesutbildning. Yrkesutbildningen tar cirka tre år och den kombinerade utbildningen cirka fyra år.

Om man vill bli mekaniker finns det också flera olika utbildningsvägar. Man kan gå en yrkesutbildning, en allmän teknisk gymnasieutbildning eller en kombinerad gymnasie- och yrkesutbildning. Yrkesutbildningen tar cirka tre år och den kombinerade utbildningen cirka fyra år.

Om man vill bli servicetekniker inom elektrisk, mekanisk eller termisk teknik så finns det en yrkesutbildning som kan ta cirka tre år. Men om man istället vill jobba med data- och kommunikationsteknologi, datorprogrammering eller programvaruutveckling så finns det en gymnasieutbildning i Informationsteknik som tar cirka två år. Nästa steg på vägen till en karriär inom serviceteknik är sedan att välja vilken typ av teknik man vill jobba med. Då finns det olika utbildningar och kurser att välja mellan, beroende på vilken specialisering man vill ha.

Med en utbildning inom serviceteknik har man möjlighet att arbeta i många olika branscher och företag. Man kan till exempel arbeta som serviceingenjör och ansvara för servicearbeten, installations- och reparationsarbeten hos ett företag. Man kan också arbeta som service- och underhållstekniker åt ett företag och ansvara för deras maskiner, utrustningar och installationer. Eller så kan man arbeta som kundtjänsttekniker och hjälpa kunder med tekniska problem.

Det finns alltså många olika utbildningsvägar till servicetekniker i Örebro. Oavsett vilken typ av servicetekniker man vill bli så finns det en utbildning som passar. Så om du är intresserad av att jobba inom serviceteknik så är det bara att välja den utbildningsväg som passar dig bäst.